Phase II trial results of Validive® presented at the ASCO Conference – Fase II forsøgsresultater præsenteret på ASCO-konferencen

Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO), an innovative company specializing in the development of orphan oncology drugs, today announced that Validive® (clonidine Lauriad®) phase II clinical trial results have been accepted for a poster presentation at the 2015 Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO).

The ASCO annual meeting is a major event in the field of oncology that brings together 30,000 health professionals and updates on the major latest steps and results achieved in oncology worldwide. The event will be taking place in Chicago (USA), from May 29 to June 2, 2015.

Late October 2014, Onxeo reported positive preliminary top-line results of the large international Phase II clinical trial with Validive® in the prevention of oral mucositis in patients undergoing head and neck cancer treatment. They showed a reduction in the incidence of severe oral mucositis with a very good safety. Based on these data, the trial’s Board of experts has confirmed the interest of pursuing the development of Validive® with the initiation of a Phase III trial to evaluate the product’s efficacy. The company plans to initiate this trial in 2015.

“We are very pleased to have this presentation at the ASCO meeting, an opportunity to share the phase II clinical trial results of Validive® with the scientific community. The selection of our abstract emphasizes the expertise of our clinical development team and the quality of the data. It also confirms the interest of a key product of our orphan oncology portfolio that meets an unmet medical need in an invalidating pathology, comments Judith Greciet, CEO of Onxeo.

150402EN_Validive ASCO

Onxeo S.A.  (Euronext Paris, NASDAQ København: ONXEO), en innovativ virksomhed specialiseret i udvikling af orphan drugs (lægemidler til sjældne sygdomme) inden for onkologi, meddelte i dag, at en analyse med præsention af et fase II klinisk forsøg af Validive® (klonidin Lauriad®) ved alvorlig oral mucositis er blevet accepteret som plakatpræsentation på den årlige generalforsamling i American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2015.

ASCO’s årlige generalforsamling er en stor begivenhed inden for onkologi, der samler 30.000 fagfolk inden for sunhedspleje og giver opdateringer på de vigtigste skridt og opnåede resultater inden for onkologi på verdensplan. Begivenheden finder sted i Chicago (USA), fra 29. maj til 2. juni 2015.

Sidst i oktober 2014 rapporterede Onxeo foreløbige, positive top-line resultater i det store, internationale fase II kliniske forsøg med Validive® i forebyggelsen af oral mucositis hos patienter i behandling for hoved- og halskræft. De viste en reduktion i forekomsten af alvorlig oral mucositis med en meget god sikkerhed. Baseret på disse data har forsøgets ekspertudvalg bekræftet interesse i at forsætte udviklingen af Validive® med igangsættelse af et fase III-forsøg for at vurdere produktets effektivitet. Virksomheden planlægger at igangsætte forsøget i 2015.

“Vi er meget glade for have fået denne præsentation med på ASCO-mødet, da det er en mulighed for at dele Validive® fase II kliniske forsøgsresultater med det videnskabelige samfund. Udvælgelsen af vores analyse understreger vores kliniske udviklingsteams ekspertise og kvaliteten af data. Det bekræfter også interessen for et nøgleprodukt i vores onkologi-portefølje, som imødekommer et uopfyldt behov i en invaliderende patologi, siger Judith Greciet, CEO/administrerende direktør for Onxeo.

150402DK_Validive ASCO