Onxeo’s shares transferred to Compartment B on Euronext Paris – Onxeos aktier overføres til afdeling B på Euronext Paris

Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ OMX Copenhagen: ONXEO), an innovative company specializing in the development of orphan oncology drugs, today announces that its shares will be transferred from Compartment C to Compartment B of the NYSE Euronext Paris with effect from January 28, 2015.

According to the regulations of NYSE Euronext, compartment changes are made annually on the basis of the market capitalization of the last 60 trading days of the year. Compartment B consists of listed companies with a market capitalization of between €150 million and €1 billion.

The transfer comes a few weeks after the selection of Onxeo to enter the EnterNext© PEA-PME 150, a benchmark index launched in November 2014 in response to the industry’s demand for new benchmarks.

“The transfer of our shares to Compartment B is a key event showing the progression of our market value. After a successful merger in 2014, Onxeo now relies on strong fundamentals: 3 products in an advanced clinical stage, all positioned on dynamic markets in the orphan oncology field, and on an experienced team who already registered 3 products in the US and Europe, today commercialized by our partners. The company has also strengthened its own funds with a significant capital increase in December 2014. These assets and our reinforced market visibility should increase our attractivity to international investors in the next months”, comments Nicolas Fellmann, CFO of Onxeo.

150126EN_Euronext B

Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ OMX Copenhagen: ONXEO), et innovativt selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, har i dag meddelt, at selskabets aktier vil blive overført fra afdeling C til afdeling B på NYSE Euronext Paris med virkning fra 28. januar 2015 .

I henhold til reglerne på NYSE Euronext foretages ændringerne i afdelingerne årligt på grundlag af markedsværdien de seneste 60 handelsdage af året. Afdeling B består af børsnoterede selskaber med en markedsværdi på mellem EUR 150 mio. og EUR 1 mia.

Overførslen sker blot få uger, efter at Onxeo blev udvalgt til at indgå i EnterNext© PEA-PME 150 – et benchmarkindeks der blev lanceret i november 2014 som reaktion på branchens efterspørgsel efter nye benchmarks. “Overførslen af vores aktier til afdeling B er en stor begivenhed, som understreger udviklingen i vores markedsværdi. Efter den vellykkede fusion i 2014 afhænger Onxeo nu af stærke grundlæggende forhold: 3 produkter i den sene kliniske udviklingsfase, som alle er på det dynamiske marked for lægemidler mod sjældne kræftsygdomme, samt en erfaren medarbejderstab, som allerede har registreret 3 produkter i USA og Europa, der i dag er kommercialiseret af vores samarbejdspartnere. Selskabet har endvidere styrket sin egen kapitalposition med en stor kapitalforhøjelse i december 2014. Disse aktiver og øget synlighed på markedet bør gøre Onxeo endnu mere attraktivt over for de internationale investorer i de kommende måneder,” udtaler Onxeos finansdirektør Nicolas Fellmann.

150126DK_Euronext B