Onxeo strengthens its executive management team – Onxeo styrker sin ledelsesgruppe

Onxeo SA (Euronext Paris, Nasdaq OMX Copenhagen – ONXEO), an innovative company specialised in orphan oncology treatments, has strengthened its management team with three new senior appointments.

-          Elisabeth Carstensen appointed Director of Alliance Management

-          Graham Dixon appointed CSO/Head of R&D

-          Audrey Legentil-Duméry appointed Director of Human Resources

Judith Greciet, CEO of Onxeo, declared: “Significantly strengthening our executive management team goes hand in hand with the implementation of our strategic growth plan. Partnerships, R&D and HR are all crucial to accelerating our development and succeeding in our ambition to become a global leader in orphan oncology. Stemming from varied cultural backgrounds and perfectly accustomed to operating in the biotech universe, I am convinced that Elisabeth, Graham and Audrey will greatly contribute to Onxeo’s future development.”

Elisabeth Carstensen, Director of Alliance Management

Elisabeth will head a newly created department responsible for coordinating and optimising Onxeo’s relationships with commercial as well as international development partners, significant sources of revenues for the company. Elisabeth Carstensen holds a PhD in organic chemistry and a Master’s degree in chemical engineering from the Technical University of Denmark. Initially responsible for the pharmaceutical development of Belinostat, Elisabeth was lately Director of Business Development and Partnership Management with Topotarget. Elisabeth has also been appointed Director of Onxeo’s Danish operation, ensuring the link between the group’s two entities.

Graham Dixon, CSO/ Head R&D

Heading the R&D department, Graham Dixon, will be responsible with his teams for leading project development up through commercialisation, strengthening portfolio projects and fostering collaboration with academic experts on promising programmes.

Graham Dixon has a twenty year track record in research and development in pharmaceutical industry, particularly oncology, having held senior management positions within big pharma and biotech. For nearly ten years, Graham worked as Director of R&D with the European biotech Galapagos, accompanying its growth and international development.

Graham Dixon holds a PhD in Biochemistry from the University of Swansea, Wales and an honors degree in Biology from the Universtiy of Bradford. He has numerous patents and scientific publications.

Audrey Legentil-Duméry, Director of Human Resources

A human resources department, headed by Audrey Legentil-Duméry, has been created to support Onxeo’s rapid growth and will support international development and talent management, notably in the integration of the French and Danish teams. Previously, Audrey Legentil-Duméry worked as a Senior HR consultant with a Paris-based agency, managing HR on behalf of diverse companies, notably accompanying SME’s through periods of growth and transition. Audrey successfully conducted several missions in the pharma and biotech sectors. Audrey holds a degree in Management and Intercultural Communication from CELSA (Sorbonne, Paris).

Pierre Attali, MD, MSc, General Deputy Manager in charge of Strategy and Medical Affairs, is leaving the company to focus on other projects and may continue to collaborate with Onxeo as an advisor.

150210EN Onxeo Organisation

Onxeo SA (Euronext Paris, Nasdaq OMX Copenhagen – ONXEO), et innovativt selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, har i dag styrket sin ledelsesgruppe med tre nye udnævnelser.

-          Elisabeth Carstensen er udnævnt til Director of Alliance Management

-          Graham Dixon er udnævnt til R&D Director

-          Audrey Legentil-Duméry er udnævnt til Director of Human Resources

Judith Greciet, Onxeos administrerende direktør, udtaler: “Den væsentlige styrkelse af vores ledelsesgruppe er en naturlig følge af implementeringen af vores strategiske vækstplan. Partnerskaber, R&D og HR er alle områder, som er afgørende for, at vi kan fremme vores udvikling og lykkes med vores ambition om at blive en globalt førende virksomhed inden for lægemidler til sjældne kræftsygdomme. Elisabeth, Graham og Audrey kommer fra forskellige kulturelle baggrunde og har stor erfaring inden for biotekbranchen, og jeg er således overbevist om, at de vil bidrage til Onxeos fremtidige udvikling.”

Elisabeth Carstensen, Director of Alliance Management

Elisabeth vil være ansvarlig for en nyoprettet afdeling med ansvar for at koordinere og optimere Onxeos relationer med kommercielle så vel som internationale udviklingssamarbejdspartnere, som alle er væsentlige omsætningskilder for selskabet. Elisabeth Carstensen vil også blive medlem af Onxeos direktion.

Elisabeth Carstensen har en PhD i organisk kemi og er kemiingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet. Elisabeth havde tidligere ansvarlig for den farmaceutiske udvikling af belinostat  og var senest ansvarlig for forretningsudvikling og partnerskaber hos Topotarget. Elisabeth er samtidig udnævnt til direktør for Onxeos danske aktiviteter, hvor hun skal sikre forbindelsen mellem koncernens to enheder. Dette afspejler ånden i fusionen med Topotarget i 2014, hvor vi udnytter de to selskabers synergier.

Graham Dixon, R&D Director

Som leder af R&D-afdelingen vil Graham Dixon og hans teams være ansvarlig for projektudvikling frem til kommercialisering, styrkelse af porteføljens projekter og udvikling af samarbejde med akademiske institutioner om lovende programmer.

Graham Dixon har tyve års erfaring i præklinisk og klinisk farmakologi og onkologi og har bestredet lederjobs inden for såvel forskning som udvikling hos AstraZeneca. Graham har arbejdet i knap ti år som forskningschef for det europæiske biotekselskab Galapagos, hvor han var med til at sikre selskabets vækst og internationale udvikling.

Graham Dixon har en PhD i biokemi fra University of Swansea, Wales, samt en honours grad i biologi fra University of Bradford. Han har været ansvarlig for en lang række patenter og videnskabelige artikler.

Audrey Legentil-Duméry, Director of Human Resources

Der er oprettet en HR-afdeling, som ledes af Audrey Legentil-Duméry. Afdelingen skal understøtte Onxeos kraftige vækst og den internationale udvikling og talentstyring, særligt med henblik på integrationen mellem de franske og danske medarbejdere.

Audrey Legentil-Duméry har tidligere arbejdet som Senior HR konsulent hos et konsulentbureau i Paris, hvor hun var ansvarlig for HR på vegne af forskellige virksomheder og især var med til at hjælpe små og mellemstore virksomheder gennem perioder med vækst og omstilling. Audrey har været en del af en række vellykkede projekter inden for farma og biotek, og her har hun især fået et indgående kendskab til Onxeo igennem de sidste to et halvt år. Audrey har en uddannelse inden for ledelse og interkulturel kommunikation fra CELSA (Sorbonne, Paris).

Pierre Attali, som har været COO og ansvarlig for Medical Affairs og strategi, forlader selskabet for at fokusere på andre projekter og vil muligvis fortsat samarbejde med Onxeo som rådgiver.

150210DK Onxeo Organization