Onxeo strengthens Beleodaq® patent protection in the U.S. until 2027 – Onxeo styrker patentbeskyttelsen af Beleodaq® i USA indtil 2027

Onxeo SA (Euronext Paris, NASDAQ OMX Copenhagen – ONXEO), an innovative company specialized in the development of drugs for orphan oncology diseases, today announced that the U.S. Patent Office will grant a new patent for Beleodaq® (Belinostat U.S. commercial name) on September 16th 2014.

In addition to the existing patent, covering the chemical structure of Beleodaq®, this new patent also covers the formulation of the product, strengthening and expanding significantly its industrial property protection until October 2027 in the U.S.

Beleodaq® also benefits from the commercial exclusivity related to its orphan status in the US.

Beleodaq® has obtained Marketing Authorization from the Food and Drug Administration (FDA) for the treatment of patients with relapsed or refractory peripheral T-cell lymphoma (R/R PTCL) in early July 2014. PTCL accounts for around 10 to 15% of non-Hodgkin’s lymphoma and its global incidence is estimated at 12,000 cases each year.

“This new patent significantly increases the value of our product”, commented Judith Greciet, CEO of Onxeo. “Indeed, it extends the period of market exclusivity, and it will foster the initiation of other promising indications’ development with our U.S. partner Spectrum Pharmaceuticals”.

140828EN_Beleodaq US patent

Onxeo SA (Euronext Paris, NASDAQ OMX København – ONXEO), et innovativt selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, har i dag meddelt, at de amerikanske patentmyndigheder vil tildele et nyt patent til Beleodaq® (kommercielt navn for belinostat i USA) den 16. september 2014.

Ud over det eksisterende patent, som dækker den kemiske struktur af Beleodaq®, dækker det nye patent også formuleringen af produktet. Dermed styrker og udvider det nye patent produktets patentbeskyttelse frem til oktober 2027 i USA.

Beleodaq® har også kommerciel eksklusivitet i form af Orphan Drug-status i USA.

Beleodaq® fik tildelt markedsføringstilladelse fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) til behandling af patienter med recidiverende eller resistent perifert T-celle lymfekræft (R/R PTCL) i starten af juli i år. PTCL udgør omkring 10-15% af alle tilfælde af non-Hodgkins lymfom, og den globale forekomst anslås at udgøre 12.000 tilfælde hvert år.

“Dette nye patent øger i høj grad værdien af vores produkt”, udtaler Onxeos administrerende direktør Judith Greciet. “Det forlænger perioden med markedseksklusivitet og vil kunne bane vejen for udvikling af andre lovende indikationer med vores amerikanske samarbejdspartner Spectrum Pharmaceuticals”.

140828EN_Beleodaq US patent – SMQ-Danish