Onxeo meets US Investors during “French Life Sciences Days” event in New York on June 17 & 18, 2015 – Onxeo mødes med amerikanske investorer under “French Life Sciences Days” i New York den 17. og 18. juni 2015

Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO), an innovative company specializing in the development of orphan oncology drugs, announced today its participation in the “French Life Sciences Days” to be held in New York on June 17 & 18, 2015.

Initiated by France Biotech,  the event “French Life Sciences Days” aims to bring together French Life Sciences companies listed on stock market with the North American financial community. Given the great success of its first edition of June 2014, France Biotech renews this event to enable innovative SMEs to promote their achievements and attractiveness towards specialized US-based  investors.

During this event, about 20 French Biotech Medtech and Cleantech, including Onxeo  will present and hold face-to-face meetings with specialized North American investment funds, banks, financial analysts. This event will also be widely covered by the medias in France and in the US.

« US investors show a growing level interest in the French Biotech companies’ innovations and breakthroughs. The “Life Sciences Days” event in New York is an excellent opportunity for Onxeo to reinforce its visibility with these specialized US investors, to strengthen their knowledge about recent company’s  achievements and future growth strategy ”, comments Judith Greciet, CEO of Onxeo and board member of France Biotech association.

 “French Life Sciences Days”, June 18, 2015 – W Hotel, 541 Lexington Avenue, New York, NY 10022, United States

150603EN_LifeSciences_Days

Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO), et innovativt selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, har i dag meddelt, at selskabet deltager i begivenheden “French Life Sciences Days”, som afholdes i New York den 17. og 18. juni 2015.

“French Life Sciences Days” er et tiltag fra France Biotech, som har til formål at føre børsnoterede franske medicinal- og biotekvirksomheder sammen med finansverdenen i Nordamerika. Som følge af den store succes med den første udgave i juni 2014 gentager France Biotech denne begivenhed for at give innovative små og mellemstore virksomheder mulighed for at promovere deres resultater over for specialiserede amerikanske investorer.

Under begivenheden vil omkring 20 franske biotek-, medico- og cleantech-selskaber præsentere deres virksomhed og holde enkeltmandsmøder med specialiserede nordamerikanske investeringsforeninger, banker og finansanalytikere. Begivenheden vil også i vid udstrækning blive dækket af medierne i Frankrig og USA.

“De amerikanske investorer viser stigende interesse for de franske biotekselskabers innovative og banebrydende resultater. Life Sciences Days” i New York er en glimrende mulighed for Onxeo til at gøre selskabet mere synligt over for disse specialiserede amerikanske investorer, så vi kan øge deres kendskab til selskabets seneste resultater og fremtidige vækststrategi”, udtaler Onxeos administrerende direktør Judith Greciet, som også er bestyrelsesmedlem i France Biotech.

 “French Life Sciences Days”, 18. juni 2015 – W Hotel, 541 Lexington Avenue, New York, NY 10022, USA

150603DK_Life Sciences_Days