Onxeo Final Data from Mechanistic Livatag® Study Show Preferential Affinity for Liver, Support Use as Advanced HCC Treatment // DANISH TRANSLATION: Endelige data fra mekanistisk studie med Livatag® viser foretrukken affinitet for leveren, hvilket understøtter brugen til behandling af fremskreden HCC

NB! FOR DANISH TRANSLATION, SCROLL DOWN.

Full results presented at AACR Annual Meeting 2016
Support continued evaluation of Livatag® in ongoing Phase III ReLive Trial 

Paris (France), Copenhagen (Denmark) – Onxeo S.A. (Euronext Paris, Nasdaq Copenhagen: ONXEO), an innovative company specializing in the development of orphan oncology therapeutics, today reported the final data from a study aiming to confirm the mechanism of action of Livatag®, a doxorubicin loaded nanoparticle formulation based on Onxeo’s Transdrug™ technology in overcoming cellular resistance in hepatocellular carcinoma (HCC). Livatag® is currently being evaluated in a Phase III trial (ReLive) in patients with advanced HCC, or primary liver cancer.

Results, presented today in a poster (Abstract #2143 / Poster #13) by Dr. Graham Dixon, PhD, Onxeo’s Chief Scientific Officer, at the American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting, demonstrated that the bio-distribution of doxorubicin Transdrug™ (Livatag®) nanoparticles showed a preferential affinity for the liver and an  increased  exposure in plasma compared to free doxorubicin, together supporting the use of Livatag® in the treatment of patients suffering from advanced HCC.

While evaluating the mechanism of action the study showed that the nanoparticle formulation of doxorubicin Transdrug™ (Livatag®) entered into HCC cell lines via passive diffusion and avoided recognition by certain multi-drug resistance (MDR) proteins, (P glycoprotein 1, or Pgp) leading to major accumulation of the drug in the cells and a dramatic increase in cytotoxicity in HCC cell lines compared to free doxorubicin.

Further investigations will be performed to test if doxorubicin Transdrug™ (Livatag®) also overcomes resistance induced by other MDR-related proteins expressed by HCC cells as well as the involvement of the Livatag® nanoparticle “ion pair” in overcoming the efflux-mediated resistance.

Graham Dixon, PhD, Chief Scientific Officer of Onxeo, commented, “These are important findings as they confirm that the underlying mechanism of action of Livatag®’s nanoformulation effectively accumulates doxorubicin specifically in the liver and evades tumor cell resistance mediated by multiple drug resistance MDR efflux pumps, enabling an efficacious and safe approach to cancer treatment. These results further support our ongoing Phase 3 ReLive study of Livatag® for the treatment of patients with advanced HCC, for which we anticipate preliminary data readout mid-2017.”

Download PDF

//

DANISH TRANSLATION:

Endelige resultater præsenteret på 2016-årsmødet i AACR
Understøtter fortsat evaluering af Livatag® i igangværende fase III-studie ReLive 

Paris (Frankrig), København (Danmark) – Onxeo S.A. (Euronext Paris, Nasdaq Copenhagen: ONXEO), et innovativt selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, har i dag rapporteret endelige data fra et studie, som havde til formål at bekræfte Livatag®s virkningsmekanisme i en doxorubicin-ladet nanopartikel-formulering baseret på Onxeos Transdrug™ teknologi til at overvinde celleresistens i hepatocellulært karcinom (primær leverkræft (HCC)). Livatag® evalueres i øjeblikket i et fase III-studie (ReLive) i patienter med fremskreden HCC.

De resultater, som i dag blev præsenteret via en poster (Abstract #2143 / Poster #13) af Dr. Graham Dixon, PhD, Onxeos videnskabelige direktør, på årsmødet i American Association for Cancer Research (AACR), viste, at biofordelingen af doxorubicin Transdrug™ (Livatag®) nanopartikler havde en foretrukken affinitet for leveren og en øget plasmaeksponering i sammenligning med fri doxorubicin, hvilket tilsammen understøtter brugen af Livatag® i behandlingen af patienter med fremskreden HCC.

Under evalueringen af virkningsmekanismen viste studiet, at nanopartikel-formuleringen af doxorubicin Transdrug™ (Livatag®) nåede ind i HCC-cellelinjerne via passiv diffusion og undgik at blive genkendt af visse multi-lægemiddelresistente proteiner (P glykoprotein 1, eller Pgp), hvilket medførte stor akkumulering af lægemidlet i cellerne og en dramatisk stigning i cytotoksicitet i HCC-cellelinjer i sammenligning med fri doxorubicin.

Der vil blive udført yderligere undersøgelser for at afprøve, hvorvidt doxorubicin Transdrug™ (Livatag®) også kan overvinde resistens fremkaldt af andre MDR-relaterede proteiner udtrykt af HCC-celler samt den rolle, som Livatag® nanopartikel ”ion par” spiller med hensyn til at overvinde efflux-medieret resistens.

Graham Dixon, PhD, Onxeos videnskabelige direktør, udtaler: “Der er her tale om vigtige fund, som bekræfter, at den underliggende virkningsmekanisme i Livatag®s nanoformulering effektivt akkumulerer doxorubicin specifikt i leveren og undgår tumorcelleresistens medieret af effluxpumpernes medvirken til udvikling af multipel lægemiddelresistens. Dette åbner op for en effektiv og sikker tilgang til kræftbehandling. Disse resultater understøtter yderligere vores igangværende fase III-studie med Livatag® til behandling af patienter med fremskreden HCC, hvorfra vi forventer at offentliggøre foreløbige data medio 2017.”

Download PDF