Onxeo expands collaborations to advance development program of key orphan oncology assets in combination with immuno-oncology agents // DANISH TRANSLATION: Onxeo udvider sine samarbejdsaftaler for at videreudvikle sit program med væsentlige aktiver inden for sjældne kræftsygdomme i kombination med immune-onkologiske stoffer

NB! FOR DANISH TRANSLATION, SCROLL DOWN.

  • Following first positive results already obtained  in several types of tumors 
  • New partnership with CIMA’s Immunology Program and the Liver Unit at Clinica Universidad de Navarra in Spain under the leadership of Prof. B. Sangro

Paris (France), Copenhagen (Denmark) – Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO), an innovative company specializing in the development of orphan oncology therapeutics, today announced that it has entered into a collaboration with Centro de Investigación Médica Aplicada of the University of Navarra in Spain, a leading European research institution dedicated to translational medical research in several areas including Oncology, Hepatology, Cardiovascular Diseases or Neurosciences. Studies through the collaboration will further evaluate the interest of combining Onxeo’s two leading orphan oncology compounds, Livatag® and Beleodaq®, with immuno-oncology agents in various tumor types, as a second step of its current preclinical development program.

As part of Onxeo’s goal to expand the value of its key assets enlarging their indications, the company has initiated an ambitious research program in November 2015 to assess the combination of Livatag® and Beleodaq® with various compounds including PD-1 and CTLA-4 checkpoint inhibitors. The objective of these studies is to assess the synergistic effects on the activation of the immune response in several types of solid tumors.

“Emerging immuno-oncology agents targeting checkpoint inhibitors are promising new avenues of treatment in oncology; however, many patients do not respond to these therapies, calling for additional therapeutic strategies seeking for synergistic effects. We are enthusiastically pursuing the development of our lead products in combination with these compounds through this new collaboration with Professor Sangro and his research teams. If positive, the outcomes of this plan will lead us to initiate the clinical phase, based on the most promising combinations. By augmenting our development pipeline, we will increase our assets’ value with new indications and build high value for our shareholders while enhancing Onxeo’s position at the forefront of innovation in orphan oncology,” commented Judith Greciet, CEO of Onxeo.

A first set of preliminary combination studies conducted by Synovo GmBH as part of its collaboration with Onxeo has yielded positive results in several cancer models.

Building on these results, the Immunology Program at CIMA and the Liver Unit at Clinica Universidad de Navarra, led by Dr. Pablo Sarobe and Professor Bruno Sangro, recognized experts in the field of liver disease, immunotherapy and hepatocellular carcinoma (HCC), will now conduct definitive preclinical studies testing the efficacy of combinations of Livatag® and Beleodaq® with PD-1 and CTLA-4 checkpoint inhibitors in preclinical models of HCC. These studies are aiming to build more specifically the understanding of the immune mechanism mediating the combinations’ anti-tumor activity. First results are expected in the second half of 2016.

These results will add to the scientific body of knowledge generated by the combination studies of Livatag® and Beleodaq® with cytotoxics and targeted therapies in HCC, currently implemented by Onxeo in partnership with the Research Department at Croix-Rousse Hospital and Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, led by Professor Philippe Merle, M.D., Ph.D., principal investigator of the ReLive study.

Download PDF

//

DANISH TRANSLATION:

  • Som følge af de første positive resultater allerede opnået i flere tumortyper 
  • Nyt samarbejde med CIMA’s immunologiprogram og leverafdelingen på det kliniske universitet i Navarra i Spanien under ledelse af Prof. B. Sangro

Paris (Frankrig), København (Danmark) – Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO), et innovativt selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, har i dag offentliggjort, at selskabet har indgået et samarbejde med Centro de Investigación Médica Aplicada fra universitetet i Navarra i Spanien, som er en førende europæisk forskningsinstitution med fokus på translationel medicinsk forskning inden for en lang række områder, herunder onkologi, hepatologi, hjerte-karsygdomme og neurovidenskab. Gennem studier foretaget i samarbejdet vil man yderligere evaluere potentialet af at kombinere Onxeos to førende stoffer mod sjældne kræftsygdomme, Livatag® og Beleodaq®, med immuno-onkologiske stoffer i forskellige tumortyper som et andet trin i det nuværende prækliniske udviklingsprogram.

Som led i Onxeos mål om at øge værdien af selskabets primære aktiver ved at udvide deres indikationsområde iværksatte selskabet et omfattende forskningsprogram i november 2015 for at evaluere kombinationen af Livatag® og Beleodaq® og forskellige stoffer, herunder PD-1 og CTLA-4 checkpoint-hæmmere. Formålet med disse studier er at vurdere de synergistiske virkninger på aktiveringen af immunresponset i flere typer solide tumorer.

“De helt nye immuno-onkologiske stoffer rettet mod checkpoint-hæmmere repræsenterer lovende nye muligheder inden for kræftbehandlingen, men mange patienter reagerer ikke på disse behandlinger, hvorfor der er behov for nye terapeutiske strategier, der afsøger synergistisk effekt. Vi er dybt engageret i udviklingen af vores primære produkter i kombination med disse stoffer via et samarbejde med Professor Sangro og hans forskningsteams. Hvis resultaterne er positive, vil det lede os til at igangsætte den kliniske fase baseret på de mest lovende kombinationer. Ved at styrke vores udviklingsportefølje øger vi aktivernes værdi med nye indikationer og opbygger samtidig stor værdi for aktionærerne, alt imens vi styrker Onxeos position som førende aktør inden for udvikling af nye behandlinger mod sjældne kræftsygdomme, ” udtaler Onxeos administrerende direktør Judith Greciet.

Det første sæt foreløbige kombinationsstudier, som Synovo GmbH har gennemført som led i samarbejdet med Onxeo, har givet positive resultater i en lang række kræftmodeller.

Med afsæt i disse resultater vil immunologiprogrammet på CIMA og leverafdelingen på det kliniske universitet i Navarra, anført af Dr. Pablo Sarobe og Professor Bruno Sangro, som er førende eksperter inden for leversygdom og hepatocellulært karcinom (HCC), nu foretage afsluttende prækliniske studier for at afprøve behandlingseffekten af kombinationer af Livatag® og Beleodaq® med PD-1 og CTLA-4 checkpoint-hæmmere i prækliniske modeller af HCC. Disse studier vil sigte mod mere specifikt at øge forståelsen af den immun-mekanisme, der medierer kombinationernes anti-tumor-aktivitet. De første resultater forventes i 2. halvår 2016.

Disse resultater komplementerer den videnskabelige viden, som er genereret gennem kombinationsstudier af Livatag® og Beleodaq® med cytotoksiske midler og dedikerede HCC-behandlinger, som i øjeblikket implementeres af Onxeo i samarbejde med forskningsafdelingen på Croix-Rousse Hospital og Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, som ledes af Professor Philippe Merle, M.D., Ph.D., der er primær investigator i ReLive-studiet.

Download PDF