Onxeo collaborates with the Royal College of Surgeons in Ireland for research program on Beleodaq® derivatives // DANISH TRANSLATION: Onxeo samarbejder med Royal College of Surgeons i Irland om forskningsprogram vedrørende derivater af Beleodaq®

NB! FOR DANISH TRANSLATION, SCROLL DOWN.

Paris (France), Copenhagen (Denmark) – Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO), an innovative company specializing in the development of orphan oncology therapeutics, today announced a collaboration with the Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) for a discovery-stage program on the derivatives of belinostat (Beleodaq®), a histone deacetylase (HDAC) inhibitor.

This new collaboration program aims at optimizing the pharmacokinetic profile of belinostat, in order to increase its lifetime, its efficacy and its stability. In the end, the goal is to develop conjugate molecules derived from belinostat and with distinctive features compared to existing HDAC inhibitors, which may lead to new patent opportunities. The research projects will be led by Pr. Celine Marmion, Associate Professor of Bioinorganic Chemistry at RCSI and specialized in rational drug design, synthesis and pharmacological evaluation of metal-based anti-cancer agents.

According to the terms of the agreement, research costs will be shared between Onxeo and RCSI. Onxeo will have an option to license RCSI’s patents at negotiated rates. RCSI will lead compounds synthesis and in vitro testing, and Onxeo will lead the in vivo studies.

“We are excited to partner with leading research institution such as RCSI for this preclinical program which should allow us to develop new compounds derived from belinostat. This will enable us to strengthen our portfolio while capitalizing on the experience already acquired with this product. Results of these researches are expected in the course of 2017” commented Judith Greciet, CEO of Onxeo.

The concept for such a derived conjugated belinostat was validated by similar work described in a safety and efficacy presentation at the American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting in 2011.

Download PDF

//

DANISH TRANSLATION:

Paris (Frankrig), København (Danmark) – Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO), et innovativt selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, har i dag offentliggjort et samarbejde med Royal College of Surgeons i Ireland (RCSI) om et forskningsprogram vedrørende derivater af belinostat (Beleodaq®), en histon deacetylase (HDAC) hæmmer.

I dette nye forskningssamarbejde søger man at optimere den farmakokinetiske profil af belinostat med henblik på at øge stoffets levetid, behandlingseffekt og stabilitet. I sidste ende er det målet at udvikle konjugat-molekyler afledt af belinostat og med særlige egenskaber i sammenligning med eksisterende HDAC-hæmmere, hvilket kan give nye patentmuligheder. Forskningsprojektet vil blive ledet af Pr. Celine Marmion, som er lektor i biouoganisk kemi på RCSI og har speciale i rationelt lægemiddel-design, syntese og farmakologisk evaluering af metalbaserede kræftbehandlingsmidler.

I henhold til aftalens vilkår vil Onxeo og RCSI dele forskningsomkostningerne. Onxeo har option på at licensere RCSI’s patenter til en forhandlet pris. RCSI vil være ansvarlig for stoffernes syntese og in vitro-afprøvning, mens Onxeo vil have ansvar for in vivo-studier.

“Vi er spændte på at indgå dette samarbejde med en førende forskningsinstitution som RCSI vedrørende dette prækliniske program, som forventes at give os mulighed for at udvikle molekyler afledt af belinostat. Hermed vil vi kunne styrke vores portefølje med nye stoffer afledt af belinostat og samtidig udnytte den erfaring, vi allerede har opnået med dette produkt. Resultaterne af dette forskningsarbejde ventes at foreligge i løbet af 2017,” udtaler Onxeos administrerende direktør Judith Greciet.

Konceptet for en sådan afledt konjugeret belinostat-produkt er blevet valideret gennem tilsvarende arbejde beskrevet i en sikkerheds- og effektpræsentation på 2011-årsmødet i American Society of Hematology (ASH).

Download PDF