Decision in the litigation opposing Onxeo to the companies Eurofins and ABL – Afgørelse i retssagen mod Eurofins og ABL

Decision in the litigation opposing Onxeo

to the companies Eurofins and ABL

  • Recognition of  Eurofins’s debt to Onxeo resulting from the absence of payment of the option
  • This debt is compensated by damages benefiting Eurofins
  • None of the parties obliged to the payment of has to pay an indemnity towards the other

Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO), an innovative company specializing in the development of orphan oncology drugs, today announced a decision in the litigation opposing Onxeo to the group’s companies Eurofins (Eurofins Pharma US Holding Inc., Viralliance Inc. and Eurofins Scientific Inc.) and ABL before the Paris Commercial Court under the transfer of a phenotyping technology to diagnose resistance to antiviral drugs granted by Onxeo (BioAlliance Pharma at that time) to Eurofins.

In its decision, regarding complex topics,the Paris Commercial Court acknowledged that Onxeo has breached its contractual obligations of information toward Eurofins, and at the same time, considered that Eurofins was obliged to pay damages compensation for an amount esual to the price of the option. The Paris Commercial Court has thus cancelled respective debts of Onxeo and Europfins by a system of mutual compensation, so that none of the parties has to pay for compensation.

ABL has not been held responsible but its claims against Onxeo have been dismissed.

This decision may be appeled during one month from the delivery of this decision.

150922_PR_Eurofins

Afgørelse i retssagen mod Eurofins og ABL

  • Anerkendelse af Eurofins gæld til Onxeo som prisen på optionen i henhold til kontrakten
  • Eurofin fik tilkendt modregning af denne gæld mod erstatning med det samme beløb
  • Sammenfattende skal ingen af parterne betale noget beløb

Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO), et innovativt selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, har i dag meddelt, at der er afsagt dom i retssagen mellem Onxeo og Eurofins-selskaberne (Eurofins Pharma US Holding Inc., Viralliance Inc. og Eurofins Scientific Inc.) og ABL ved den kommercielle domstol i Paris. Sagen vedrørte Onxeos (tidligere BioAlliance Pharma) overdragelse til Eurofins af en fænotype-teknologi til diagnose af resistens over for antivirale lægemidler.

I afgørelsen fandt den kommercielle domstol i Paris, at Onxeo havde misligholdt sine kontraktlige oplysningsforpligtelser over for Eurofins, og samtidig fandt domstolen, at Eurofins skyldte det samme beløb til Onxeo i henhold til kontrakten som prisen på optionen.

Derfor har den kommercielle domstol i Paris modregnet de beløb, selskaberne skyldte hinanden, således at ingen af parterne skal betale den anden part noget beløb.

ABL blev ikke fundet ansvarlig, men Onxeos krav mod ABL er blevet afvist.

Afgørelsen kan ankes inden for en måned, efter den er truffet.

150922DK_Eurofins