Combined Ordinary and Extraordinary General Meeting on April 15, 2015: Procedures for obtaining preparatory documents -Kombineret ordinær og ekstraordinær generalforsamling den 15. april 2015: Procedurer for indhentning af relevante dokumenter

Onxeo’s shareholders are invited to attend the Combined Ordinary and Extraordinary General Meeting to be held at 9:30am on April 15, 2015 at the company’s head office (49 Boulevard du Général Martial Valin, F-75015 Paris, France).

The official notice of the Meeting was published in the French Republic’s Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (“Bulletin of Mandatory Legal Announcements”) dated March 11th, 2015 and contains the agenda, the draft resolutions and information on attendance and voting procedures. It can be viewed on the company’s web site at: http://www.onxeo.com/en/investisseurs/assemblee-generale/.

Documents related to the meeting are available to shareholders, under the conditions set out in the current legislation, and will also be posted on the company’s website at www.onxeo.com from March 25th, 2015 onwards.

Shareholders may, in accordance with Articles R.225-88 and R.225-89 of the French Commercial Code, consult the above-mentioned documents (together with the information specified in Articles R.225-81 and R.225-83 of the said Code) at the company’s head office or request supply of the said documents and information by post/mail to a duly indicated postal/mailing or electronic address by writing to Onxeo (Direction Financière – 49 boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris, France), faxing to +33 1 45 58 08 81 or sending an e-mail to ag2015@onxeo.com from March 25th, 2015 onwards.

150325EN_GM April 15 Documents

Onxeos aktionærer inviteres til at deltage i den kombinerede ordinære og ekstraordinære generalforsamling, som afholdes kl. 9.30 den 15. april 2015 på selskabets adresse (49 Boulevard du Général Martial Valin, F-75015 Paris, Frankrig).

Den officielle indkaldelse til generalforsamlingen er offentliggjort i den franske republiks Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (svarende til Statstidende) af 11. marts 2015, og indeholder dagsorden, fremsatte forslag og oplysninger om deltagelse og afstemningsprocedurer. Indkaldelsen kan ses på selskabets hjemmeside: http://www.onxeo.com/en/investisseurs/assemblee-generale/.

Dokumenterne til generalforsamlingen er tilgængelige for aktionærerne i henhold til betingelserne i den gældende lovgivning, og de vil ligeledes være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.onxeo.com fra og med 25. marts 2015.

Aktionærerne kan i overensstemmelse med artikel R.225-88 og R.225-89 i den franske handelslov få adgang til ovennævnte dokumenter (sammen med de oplysninger, der er specificeret i artikel R.225-81 og R.225-83 i samme lov) på selskabets hovedkontor eller anmode om at få tilsendt disse dokumenter og oplysninger med almindelig post/e-mail til en postadresse/e-mailadresse, som skal oplyses skriftligt til Onxeo (Direction Financière – 49 boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris, Frankrig), pr. fax til +33 1 45 58 08 81 eller e-mail til ag2015@onxeo.com fra og med 25. marts 2015.

150318DK_GM April 15 Documents