Belinostat abstracts for American Association for Cancer Research 2015 – Abstracts om belinostat på 2014 årsmødet i American Association for Cancer Research

Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO), an innovative company specializing in the development of orphan oncology drugs, today announced that preclinical and clinical data on belinostat will be presented at the 2015 American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting (April 18-22, 2015) in Philadelphia (Pennsylvania), USA.

Preclinical and clinical abstracts involving belinostat will be featured at the AACR 2015. To be highlighted are especially abstracts no. 114 and 5480. Abstract no. 114 concerns the mass balance study of 14C-belinostat in patients with recurrent or progressive malignancy. The aim of the study is to evaluate the excretion (mass balance) and pharmacokinetics of belinostat and to further understand the drug’s metabolism. The study is a post-marketing requirement study set by the US Food and Drug Administration (FDA). The study’s top-line results show that the study was positively conducted. Abstract 5480 concerns the clinical toxicity of belinostat, which shows that belinostat has a good safety profile.

The studies supporting these abstracts were conducted on belinostat in different cancer indications and have generated relevant and robust preclinical and clinical data on the product’s profile, alone or in combination with other chemotherapies. These first data will much help supporting and finalizing the best development plan for belinostat and already advocate for the selection of new promising orphan oncology indications.

The involvement of the large number of investigators in these studies demonstrates the scientific and clinical interest on the product and is encouraging for the future potential of clinical sites to enroll.

“Already registered and marketed in the US for the treatment of peripheral T-cell lymphoma, belinostat has furthermore a strong potential research focus and several potential cancer indications. The product’s development plan is being built based on these assets and perfectly fits with our strategy to build a robust and diversified pipeline focused on the orphan oncology”, comments Judith Greciet, CEO of Onxeo.

2015 AACR Abstract Belinostat 114

2015 AACR Abstract Belinostat 5480

150420EN_Belinostat_AACR

Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO), et innovativt selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, har i dag meddelt, at der vil blive præsenteret prækliniske og kliniske data om belinostat på 2015 årsmødet i American Association for Cancer Research (AACR) (18.-22. april 2015) i Philadelphia (Pennsylvania), USA.

Der vil blive præsenteret prækliniske og kliniske videnskabelige resuméer (abstracts) på AACR 2015. Særligt er det værd at lægge mærke til abstract nr. 114 og 5480. Abstract nr. 114 omhandler massebalancestudiet med 14C-mærket belinostat hos patienter med en recidiverende eller progredierende kræftsygdom. Formålet med studiet er at evaluere ekskretion (massebalance) og farmakokinetikken af belinostat og få bedre indsigt i lægemidlets metabolisme. Studiet er et post-marketing studie påkrævet af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FSA). Topline-resultater fra studiet viser, at det blev gennemført med et positivt resultat. Abstract nr. 5480 omhandler den kliniske toksicitet af belinostat og viser, at belinostat har en god sikkerhedsprofil.

De studier, der ligger til grund for disse abstracts, blev foretaget med belinostat til behandling af forskellige kræftindikationer, og der er genereret relevante og robuste prækliniske og kliniske data om produktets profil enten alene eller i kombination med andre kemoterapier. Disse første data vil være med til at understøtte og færdiggøre den bedste udviklingsplan for belinostat og taler allerede for at udvælge nye og lovende sjældne kræftindikationer.

Det store antal investigatorer, der er involveret i disse studier, understreger den videnskabelige og kliniske interesse for produktet og tegner godt for de fremtidige muligheder for at rekruttere patienter til de kliniske undersøgelsessteder.

“Belinostat er allerede godkendt og markedsført i USA til behandling af perifert T-celle lymfom, og stoffet har også et stort potentiale i forskningsøjemed og i flere andre potentielle kræftindikationer. Produktets udviklingsplan opbygges på baggrund af disse aktiver og passer godt med vores strategi om at opbygge en robust og diversificeret portefølje med fokus på sjældne kræftsygdomme”, udtaler Onxeos administrerende direktør Judith Greciet.

2015 AACR Abstract Belinostat 114

2015 AACR Abstract Belinostat 5480

150420DK_Belinostat_AACR